“Bireylerin geleceğini yetersizlikleri değil, ona vereceğiniz eğitim belirler” şiarı bizim eğitime ve insana bakışımızı ortaya koyan temel bir göstergedir. Her bireyin gerekli ilgi ve eğitimle başarıya ulaşabileceğine ve geleceğini eline alabileceğine olan inancımız, bizi bu alanda en güncel bilgi ve teknolojiye ulaşmaya, bunu işimize entegre etmeye yöneltmekte, inat, ısrar ve sabırla öğrencilerimizin gelişimini sağlamak, hayata hazırlamak.Uzun yıllara dayanan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alanındaki birikim ve uzmanlığımızı öğrencilerimizin hizmetine sunmak, bu alanda ortaya koyduğumuz öncü rolümüzü daha güçlendirerek geliştirmektir.