Dikkat Eksikliği:
 • belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermekte zorlanma
 • dikkatin kolayca dağılması
 • dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma
 • başlanan işin yarım bırakılması
 • kendisiyle konuşulurken, dinlemiyormuş gibi görünme
 • görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanma
 • ev ödevi, ders içi etkinlikleri gibi yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınma
 • etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme
 • günlük etkinliklerde unutkanlık
Aşırı Hareketlilik:
 • oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması
 • belirli bir süre bir yerde oturamama, sürekli hareket etme
 • gereksiz yere sağ sola koşturma, eşyalara tırmanma
 • sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da başka bir işle uğraşma
 • çok konuşma
İmpulsivite/Dürtüsellik:
 • sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme
 • sırasını beklemekte güçlük çekme
 • başkalarının sözünü kesme ya da oyunlarında araya girme
 • sonucunu düşünmeden koşma, itme, çekme
Diğer yandan, DEHB bulunan çocuklar çok zaman sempatik, şeffaf, yaratıcı, coşkulu ve empati sahibi olurlar.
Görülme Sıklığı Nedir
Okul çağındaki çocukların yaklaşık% 2 ila 5’i DEHB’den muzdarip olabilir. Erkekler kızlardan daha sık etkilenirler.