Çoğu çocuk birden fazla öğrenme ve dikkat sorunu yaşar. Disleksi ile birlikte görülen bir takım sorunlar vardır. Disleksi semptomlarına benzeyen semptomları olan sorunlar da vardır. Disleksiyi test etmek , öğrenmenin tüm alanlarına bakan eksiksiz bir değerlendirmenin parçası olmalıdır .

DEHB
 okuma ve diğer etkinlikler sırasında odaklanmanın zorlaşmasına neden olabilir. DEHBolan öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ında disleksi var. Ancak disleksisi olan çocuklar, DEHB değil, okumaya olan hayal kırıklığı yüzünden sınıfta kıpırdanmak veya harekete geçebilirler.Disleksi ile birlikte görülen veya yanlışlıkla görülen bazı konular şunlardır:Yürütülmekte olan konular , farklı öğrenme ve öğrenme alanlarını etkileyebilir. Yönetici işlevler arasında örgütlenme, esnek düşünme ve çalışma belleği bulunur .
Yavaş işleme hızı okumayı ve diğer birçok öğrenme alanını etkileyebilir. İşlem hızı ile mücadele eden çocuklar bilgi almakta, işlem yaparken ve cevap vermekte daha yavaş oluyorlar. Bu, temel okuma becerilerine hakim olmayı ve okuduklarının anlamını elde etmeyi zorlaştırabilir.
Yavaş işleme hızı, kendi başına bir öğrenme veya dikkat sorunu değildir. Fakat ADHD , disleksi , diskalpya ve işitsel işleme bozukluğu gibi öğrenme ve dikkat konularına katkıda bulunabilir .Aynı zamanda yönetici işlevsel becerileri de etkileyebilir . Bunlar, çocukların planlarını yapma, hedef koyma, sorunları yanıtlama ve görevlerde ısınmaya yardımcı olan düşünme becerileri. Bilgileri işlemekte yavaş olan çocuklar ödevlere başlamaya, odaklanmaya ve kendilerini ne kadar iyi izlediklerini izleme konusunda zorluk çekebilirler.
Ne Yavaş İşlem Hızı Benziyor?
Yavaş işleme hızı sınıftaki çocukları, evde ve spor gibi etkinlikler sırasında etkileyebilir. Çocuklar aşağıdakilerle ilgili sorun yaşıyor olabilir:
 • Tahsis edilen zamanda bitirme testleri
 • Ödevinizi beklenen zaman aralığında tamamlama
 • Öğretmen konuşurken dinleme veya not alma
 • Okuma ve not alma
 • Başlarındaki basit matematik problemlerini çözme
 • Çok adımlı matematik problemlerini tahsis edilen zamanda tamamlama
 • Detaylı bilgi ve karmaşık düşünceler gerektiren yazılı projeler yapmak
 • Sohbetlerle başa çıkma
 • Ebeveynler ve öğretmenler bir çocuğun farkına varabilir:Bir anda çok fazla bilgiye boğulur
 • Karar vermek veya cevap vermek için daha fazla zamana ihtiyacı var
 • Anlama için birden fazla bilgiyi okumak gerekiyor
 • Konuşmadaki nüansları kaçırıyor
 • Bir kerede birden fazla şey yapması söylendiğinde talimatları uygulamada sorun yaşıyor
 • İşitsel İşleme Bozukluğu (APD), çocuğun duyduğu sesleri sıralamaya koyma yeteneğini etkiler. Bu, okumayı zorlaştırabilir. APD’li çocuklar sıklıkla harf sesleri arasındaki farkı tanımada ve yeni kelimeleri duyurmada güçlük çekerler.
 • Görsel işleme sorunları gözlerin gördüklerini işlemeyi zorlaştırıyor. Görsel işleme sorunları olan çocuklar , bulanık görme veya “sayfalarda gezinen” harflerden şikayet edebilirler. Bir gözü kestirerek veya kapatarak telafi etmeye çalışabilirler. Yazarken çoğunlukla harfleri tersine çevirirler ve çizgide kalmak için mücadele ederler.
 • Disgrafisi , çocuğun büyü ve harf ve rakam oluşturma yeteneğini etkileyebilir. Aynı zamanda kağıt üzerinde düşüncelerini organize etmeyi zorlaştırabilir. Disgrafisili birçok çocuğun da disleksisi var.
 • Diskalkuli matematiği zorlaştırır. Çoğu çocuk hem okuma hem de matematikte ciddi zorluklar yaşar ve disleksiye ek olarak diskalülasyona da neden olabilir . Saymayı öğrenmede bir sorun her ikisi ile de ilişkilidir.