Koklear İmplant Uygulaması

İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE KOKLEAR İMPLANT UYGULAMASI

Çift taraflı ileri veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yeterince fayda göremeyen kişilere işitme kapasitesinin desteklenmesi için Koklear İmplant adı verilen protez cerrahi işlem ile takılır. İşitmesini sonradan kaybeden kişilerde koklear implant ile konuşmayı algılama becerisi yeniden kazandırılırken, küçük çocuklarda konuşma ve lisan becerileri ile bilgilerin oluşturulması amaçlanır.

Koklear implant uygulanabilmesi için gerekli koşullar çocuk ve yetişkin gruplarında farklılık gösterir;

Çocuk Grubu

 1. Çocuğun çift taraflı ileri veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kayıplı olması ,
 2. 1-17 yaşları arasındaki çocuklar, eğer işitme kaybı menenjit hastalığı sonrası oluşmuş ve MR veya tomografide iç kulakta kireçlenme mevcutsa 1 yaş altında da koklear implant yapılabilir,
 3. İşitme cihazından çok az veya hiç yararlanamıyorsa, bunun için hasta en az 6 ay izlenmelidir, menenjit hastalığı geçirenlerde bu süre daha kısa tutulabilir,
 4. MR veya tomografide ve tıbbi olarak engelleyici bir durum yoksa,
 5. Ailenin istekli olması ve uygun beklentide olması,
 6. Ailenin ameliyat öncesi ve sonrası dönemdeki eğitim programlarını takip edebilecek yapıda olması,
 7. İşitme kayıplı bireyin işitme cihazı ile ses deneyiminin olması,

Yetişkin Grup

 1. Her iki kulakta ileri veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı,
 2. İşitme cihazından çok az veya hiç yararlanamama, en uygun işitme cihazıyla dinleme durumunda konuşmayı ayırt etme yüzdesinin %30 veya altında olması,
 3. Kulakların MR ve tomografilerinde koklear implant yerleşimini engelleyecek bir engel durumunun olmaması,
 4. Koklear implantın uygulanmadığı durumlar;

–        İç kulak ile ilgili olmayan veya beyindeki işitme bölgesi ile bağlantılı işitme kaybının olması,

–        İşitme sinirinin (8. sinirin) doğuştan yokluğu,

–        İşitme cihazından yarar gören vakalar,

–        Psikolojik olarak bir problemin olması,

 1. Koklear implant yapılacak bireyin istekli olduğunu kendisinin belirtmesi,