Disleksi ve işitsel işleme bozukluğunun bazı belirtileri benzer görünmektedir. Her koşul, çocuklar için okuma, yazma ve kafiyeli gibi beceriler geliştirmeyi zorlaştırabilir. Çocuklar aynı anda APD’ye ve disleksiye sahip olabilirler. Bu tablo aralarındaki farklılıkları ve benzerliklerini açıklamaktadır.
Disleksi
İşitsel İşleme Bozukluğu
Bu ne?
Yazım, yazma ve konuşmayı da etkileyebilecek şekilde dil okuma ve işleme zorluğunu içeren bir konudur.
Disleksisi olan çocuklar kelimeleri sesleri ayırmak, harfleri seslere uyarlar veya kelimelere harmanlarlar.
Kelimeleri oluşturan seslerdeki ince farklılıkları fark etmek gibi kulağın duyduğu işi zorlaştıran bir durum.
APD’li çocuklar, bir sesin nereden geldiğini bulmak ya da özellikle gürültülü ortamlarda birinin ne söylediğini anlamayı zor bulabilir. APD yazım ve okuma gibi becerileri de etkileyebilir.
Fark edeceğiniz işaretler
 • Okuma ile Mücadele
 • Yazılı sözcükler çıkartırken ve görme sözlerini ezberlemekte sorun var demektir
 • Yazımla ilgili sorun yaşıyor, harfleri bırakıyor, harfleri ters çeviriyorveya harf sırasını karıştırıyor
 • Yüksek sesle okumaktan kaçınır
 • Kafiyeli çalmada sorun yaşıyor
 • Okuduğu hikayelerden daha iyi anladığı hikayeleri anlamak daha kolay olabilir
 • Sohbetleri takip etme ve konuşulan sorulara yanıt verme çabası
 • Konuşmacılara söylediklerini tekrar etmelerini ister, sıklıkla “Huh?” Veya “Ne” yazar.
 • Gürültüye karşı çok hassastır ve arka plan gürültüsünden kolayca rahatsız edilebilir
 • Kafiyeli çalmada sorun yaşıyor
 • Okuduğu hikayeleri duyduğu hikayeden daha kolay anlar
 • Sözlü talimatları okuma, yazım ve takip etme konusunda da sorun yaşayabilir
Olası sosyal ve duygusal etki
Okumayla uğraşmak, çocukların benlik saygısını etkileyebilir . Kendilerini kısa düşmeleri sanki hissettiriyor olabilir.
Disleksi, söylenecek doğru sözcüğü bulmayı zorlaştırabilir , bu da soruları zamanında cevaplamayı zorlaştırabilir.
APD’li çocuklar konuşmalar sırasında toplumsal ipuçlarını , alaycılığını ve diğer sözsüz konuşmaları kaçıracak kelimeleri anlamaya çalışmaya yoğunlaşabilirler .
APD’li çocuklar, sosyal durumlardaoyundan çıkmak için kuralları takip ederek veya sohbetlerle başa çıkmak için şakayı bulmakta güçlük çekerler.
Yardımcı olabilecek uzmanlaşmış öğretim veya teknoloji
 • Kelimeleri ses tanımlama ve bu seslerin harflerle nasıl temsil edildiğini anlama üzerine açık bir yapılandırılmış okuma talimatı. Orton-Gillingham yaklaşımını kullanan programlar, okuyucuların kelimeleri çözme ve görme sözcüklerini tanımaya çalışmak ve aynı zamanda çocukların kelimelerin ne anlama geldiğini anlamalarına yardımcı olmak için mücadeleye yardımcı olur.
 • Çok gözlemci bir yaklaşımı kullanan bir okuma programı veya öğrenmek için tüm duyuları kullanmaya odaklanır.
 • Çocukların kelimeleri ekranda izlediklerinde dinlemelerine olanak tanıyan sesli kitaplar veya metin-konuşma yazılımı
 • Her seferinde bir satır metin odaklanmaya yardımcı olmak için renkli okuma şeritleri
 • Dikte veya yazılıma konuşma yazılımı
 • Kelimelerin bireysel ses algılamasını artırmak ve aktif dinleme becerilerini geliştirmek için konuşma terapisi . (Terapi, çocukların seslerini daha iyi ve daha iyi üretmelerine de yardımcı olabilir.)
 • Belirli frekansları yüksek sesle ve tonlarla veya diğerlerini değiştiren FM dinleme cihazları
 • Çocukların kelimeleri ekrandaki görüntülendiğinde duymalarını sağlayan Metin Okuma yazılımı
 • Altyazılar ve konuşmaya-metin yazılım
 • Hafıza, dikkat ve problem çözme konusunda yardımcı olmak için eğitim
Yardımcı olabilecek konaklama yerleri
 • Alma okuma ve yazma için ekstra zaman
 • Yazım yerine, yazılı eserin içeriğine göre derecelendirilmek
 • Test sorularına sahip olmak yüksek sesle okunur ve sözlü olarak cevaplanır.
 • Yazılı talimatların takip edilmesi zor olduğunda sözlü talimatları olabildiğince sıkça alma
 • Not almanın miktarını azaltmak için öğretmenin notlarına erişme
 • Öğretmenin yanında ve gürültülü kapılardan veya pencerelerden uzakta oturmak
 • Öğretmen talimatları vermeden önce göz teması kurmak ve sıklıkla anlamak için kontrol ettirmek
 • Öğretmenin konuşma derslerini desteklemek için resim, sembol veya jestleri kullanması
 • Konuşulan talimatların takip edilmesi zor olduğunda, mümkün olduğunca sık yazılı talimatların alınması
 • Not almanın miktarını azaltmak için öğretmenin notlarına erişme
Evde neler yapabilirsiniz
 • Çalmaya devam eden oyunları çalarak ya da kelimeleri silmek gibi şeyler yaparak sözcük seslerine odaklanmasını gerektiren oyunları oynayın.
 • Çocuğunuzun okuma seviyesinin üstünde öyküler duyması için, onu yeni kelimelere ve fikirlere maruz bırakmak için yüksek sesle okuyun.
 • Çocuğunuzun kelimelerin sesi ve telaffuzu arasındaki bağlantıyı anlaması için telefonunuzdaki veya mobil cihazınızdaki metin içi konuşma ve diğer yerleşik özellikleri kullanın.
 • Disleksisi olan evde çocuğunuza yardımcı olmak için başka stratejilerdeneyin .
 • Çocuğunuzla konuşurken radyo veya TV’yi kapatın.
 • Çocuğunuzun evde az yer kapladığı sakin bir yerde ödevhazırlayın.
 • Talimatları vermeden önce göz temasını kurun.
 • Çok adımlı yönergeleri işlemek ve hatırlamak daha zor olabileceğinden talimatları teker teker verin.
 • Çocuğunuzun TV şovlarında veya filmlerde diyalogu izlemesine yardımcı olması için altyazı kullanın.
Disleksi ve APD’nin aynı anda oluşabileceğini unutmayın. APD de çok DEHB gibi görünebilir . Birçok profesyonel çocuğunuzu değerlendirirken görev alabilir , ancak yalnızca APD’yi teşhis etmek için gereken testleri uzman bir işitme uzmanı yürütebilir.