Disleksi ve diskalkuli hem çocukların matematik öğrenmesini zorlaştırabilir. Birlikte olabilse de çok farklı öğrenme konularıdır. Ve aralarındaki bağlantı henüz net değildir.Kanıtlar, bazı beyinde zayıf ortak noktalara sahip olduklarını gösteriyor. Merkezi bir zayıf çalışan hafıza . Ancak, çocukların bu sorunları olduğunda işte başka zorluklar da vardır.
Disleksi, diskalculuma göre daha iyi bilinir. Bu nedenle bazı insanlar diskalculüayı “matematik disleksi” olarak adlandırıyor olabilir. Ancak bu takma ad doğru değildir. Diskalculia,matematikte disleksi değildir. Bu grafik, disleksi ve diskalculumun nasıl farklılaştığını ve her biri için nelerin yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Disleksi
DİSKALKULİ
Bu ne?
Esas olarak okuma zorluğunu içeren bir öğrenme konusu.
Çocuklar sesleri izole etmek, onları harflerle eşleştirmek ve sözcüklerle harmanlamakta sorun yaşayabilirler.
Disleksi yazı ve imla hatalarını etkileyebilir. Aynı zamanda matematiğe de bir etkisi olabilir .
Sayılar ve matematik kavramlarını anlamayı zorlaştıran bir öğrenme konusu .
Fark edeceğiniz işaretler
 • Okuma ile Mücadele
 • Kelimelerden rahatsız oluyor
 • Görme sözcüklerini ezberlemekte güçlük çekiyor
 • Zayıf çalışma belleğine sahiptir; Bir alışveriş listesindeki öğeleri, telefon numaralarını veya oyun puanlarını hatırlayamıyorum
 • Yüksek sesle okumaktan kaçınır
 • Yazım ve dilbilgisi zayıf
 • Okuduğu şeyi anlamıyor
 • Mektupların sırasını karıştırır
 • Aynı sözcüğü aynı denemede farklı şekilde yazar
 • Saymayı öğrenmekte güçlük çekiyor
 • Temel hesaplamada sorun yaşıyor
 • Matematik olaylarını otomatik olarak hatırlamaz
 • “Daha büyük” ve “daha az” gibi matematik kavramlarını “almaz”
 • Grafikler ve çizelgeler anlamaya çalışıyor
 • Zayıf çalışma belleğine sahiptir; Bir alışveriş listesindeki öğeleri, telefon numaralarını veya oyun puanlarını hatırlayamıyorum
 • Rakamları içeren ve sayım yapan oyunlardan kaçınır; örneğin Candy Land
 • Daha sofistike stratejilerin uygulanmasından sonra bile, sayım için parmak kullanmaya devam eder.
 • Matematik becerilerini günlük yaşamda uygulamak için mücadele eder, örneğin bir ipucunu değiştirmek veya bulmak gibi
Olası sosyal ve duygusal etki
Okumayla uğraşmak, çocukları akranlarına göre daha aşağı hissettirir ve benlik saygısını etkiler. Disleksisi olan çocuklar utangaç bir şekilde okumaktan utangaç olabilirler.
Disleksisi olan çocuklar şakaları veya alaycılığı anlamada zorlanabilirler. Kelimeleri bulmak ya da sorulara cevap bulmak için ekstra zaman ayırmak, uyum sağlamayı da zorlaştırabilir. Disleksinin çocukların sosyal hayatını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin .
Matematik dersinde devam etmekte olan zorluklar çocukların güveni sarsabilir. Bu, çocukların diğer konulardaki yeteneklerini sorgulamasına neden olabilir.
Çocuklar ayrıca matematik ve tutma puanı içeren oyunlar veya spor oynamaktan kaçınabilirler. Diskalculia’nın çocukların sosyal hayatını etkileyebilecek başka yolları görün .
Yardımcı olabilecek uzmanlaşmış öğretim veya teknoloji
 • Ses tanımlama, harflerin konuşmada sesleri nasıl temsil ettiğini anlama ve kelimeleri çözme konusunda özel talimatlar
 • Bire-bir veya küçük bir grupta uzmanlaşmış eğitim
 • Öğrenmek için tüm duyuları kullanmaya odaklanan bir okuma programı (bir dizi program çok duyusal yaklaşımı kullanıyor )
 • Yazı tipi konuşma araçları
 • Öğrenme ve matematik olayları alma konusunda özel talimatlar
 • Usul stratejilerini öğretmek ve bunları farklı matematik problemlerine nasıl uygulayabilirim?
 • Bire-bir veya küçük bir grupta uzmanlaşmış eğitim
 • Ana matematik temellerine ve uygulama becerilerine yardımcı olmak için çoklu-duyumsal bir yaklaşımla öğretme (bir çocuğun matematik kavramlarını kavrayıp kullanmasına yardımcı olmak için alternatif yollar da sunabilir)
 • Zihinsel matematik becerilerini artırmak için elle kullanılan matematik araçları, çarpım tablosu gibi
Yardımcı olabilecek konaklama yerleri
 • Testlerde ekstra zaman
 • Okuma ve yazma için ekstra zaman
 • Not almanın miktarını azaltmak için dersin öğretmen notlarına erişim
 • Basitleştirilmiş yönergeler
 • Sesli kitapları kullanma
 • Atanan görevleri kısalttı
 • Yol tarifleri ve çizelgelerin resimleri
 • Cümle sağlama, böylece çocuk yazılı bir yanıt vermeye nasıl başlayacağını bilir
 • Bir öğrencinin anlama yeteneğini farklı şekillerde göstermesine izin verme (sözlü raporlar, video sunumları, vb.)
 • Bir öğrencinin boşlukları doldurmak yerine, sözlü olarak cevap verme, yazı yazma veya yanıt çevirmede daha geniş alanlara sahip olma gibi farklı şekillerde cevap vermesine izin verme
 • Testlerde ekstra zaman
 • Bir matematik gerçekleri tablosuna veya çarpım tablolarına erişim
 • Hesaplamada test edilmediğinde bir hesap makinesinin kullanılması
 • Çalışma sayfalarını bölümlere ayırmak
 • Sikke ve sınıflar gibi manipülatiflerin sınıf içi öğrenimde kullanılması
 • Rakamları ve sorunları sıraya koymaya yardımcı olan grafik kağıtları
 • Sınıfta öğretilen matematik formüllerinin bir listesine erişim
 • Kelime problemleri ve sayı problemleri için ayrı çalışma kağıtları
 • Kelime problemlerinde anahtar kelimeleri ve sayıları vurgulamak
 • Matematik becerilerinin günlük olarak gözden geçirilmesi; Önceden öğretilen yeni ve önemli kavramlar
Evde neler yapabilirsiniz
 • Çocuğunuz okuma seviyesinin üstünde öyküler duyması için yüksek sesle okuyun.
 • Çocuğunuzu sesli kitapları dinlemeye teşvik edin .
 • Disleksisi olan insanlar için tasarlanmış yazım denetim programlarını çocuğunuzun kullanmasına yardımcı olun.
 • Küçük çocuklar için kreş okur ve hafıza şarkıları söyler.
 
 • Basit matematik problemlerini çözmek için tahıl parçaları gibi küçük nesneler kullanın.
 • Masa oyunları , kart oyunları ve bilgisayar oyunları sunan matematik uygulamalarını tanıtın .
 • Kırın matematik ödevini daha küçük, daha yönetilebilir parçalar haline. Örneğin, çocuğunuzun beş problemi var, kısa bir mola verin, sonra önümüzdeki beşe geçin.