Disleksi Belirtileri
Disleksi insanları çeşitli derecelerde etkiler; bu nedenle belirtiler bir çocuğun diğerinden farklı olabilir. Genellikle, belirtiler okuma ve yazımda doğru ve akıcılık ile ilgili sorunlar olarak görülür. Ancak bazı çocuklarda, disleksi yazma, matematik ve dili de etkileyebilir.
Çocuklarda disleksinin önemli bir işareti kelimeleri çözmektir . Harfleri seslere uydurup sonra da kelimeleri doğru ve akıcı bir şekilde okumak için bu beceriyi kullanma becerisi.
Çocukların kod çözme konusunda zorluk çekmesinin bir nedeni, genellikle sesli farkındalık olarak adlandırılan daha temel bir dil becerisiyle mücadele etmeleri. Bu bireysel sesleri kelimelerle tanıma yeteneğidir. Bu beceriyle ilgili sorun okul öncesi kadar erken ortaya çıkabilir. Fonolojik farkındalık, fonerik farkındalık ve foniklerin nasıl ilişkili olduğu hakkında bilgi edinin .
Disleksinin potansiyel bir işareti, çocuklar hem yüksek sesle hem de kendileri için okumayı önlediğinde ortaya çıkmaktadır. Çocuklar, okurken endişe ve sinirlilik yaşayabilir. Bu, okumanın temellerini hak ettikten sonra bile gerçekleşebilir.Bazı çocuklarda, daha sonraki yıllara kadar, daha karmaşık becerilerle ilgili sorun yaşarken, okuma yazma bilmeyenlerin okunması mümkün değildir. Bunlar arasında gramer, okuma-anlama, okur akıcılık, cümle yapısı ve daha derinlemesine yazım yer alabilir.
Disleksi belirtileri farklı yaşlarda farklı görünebilir . Disleksinin belirtilerine bazı örnekler:
Okul Öncesi
 • İki kelimenin kafiyeli olup olmadığını anlamakta güçlük çekiyor mu
 • Bir kelimeden baş ses çıkarmak için mücadele
 • Yeni kelimeleri öğrenmek için mücadele eder
 • Harfleri tanımada ve seslerle eşleştirilemediğinde sorun yaşıyor
 
İlkokul
 • Orta sesi bir kelimeden alıp çıkarmada veya birkaç ses harmanarak bir kelime yapmakta zorluk çekiyor
 • Genellikle ortak görme sözcüklerini tanımayabilir
 • Çalıştığı kelimelerin çoğunu nasıl hecelereceğini çabucak unutur
 • Matematikte kelime problemleriyle dolup taşıyor
 
Orta okul
 • Birçok yazım hatası yapar
 • Sıklıkla cümleleri ve pasajları tekrar okumak zorundadır
 • Konuştuğundan daha düşük bir akademik seviyede okur
 
Lise
 • Yüksek sesle okurken çoğunlukla küçük kelimeleri atlar
 • Beklenen sınıf seviyesinde okumaz
 • Boşluk doldurma veya kısa cevap üzerine çoktan seçmeli soruları güçlü bir şekilde tercih eder.
 
Disleksi sadece öğrenmeyi etkilemez. Günlük becerileri ve etkinlikleri de etkileyebilir . Bunlar arasında sosyal etkileşim, hafıza ve stresle uğraşma yer alır.