OSB’ye Yaygın Gelişimsel Bozukluk denirdi. Bu terimler aynı şeyi ifade eder. Yaygın Gelişimsel Bozukluk , DSM-IV’te tanısal sınıflandırmadır (zihinsel bozuklukların en yaygın kullanılan teşhis kılavuzunun 4. baskısı). DSM-IV’te Yaygın Gelişimsel Bozukluk , otistik bozukluk, Asperger bozukluğu, çocuklukta parçalanma bozukluğu, Rett sendromu ve yaygın olarak görülen gelişimsel bozukluk-başka türlüsü belirtilmemişse olmak üzere beş tür veya kategori içeriyordu.
DSM’nin beşinci baskısı Mayıs 2014’te yayımlandı. DSM-5’de ASD terimi Yaygın Gelişimsel Bozukluğunun yerini aldı. Ayrıca, DSM-5’in OSB kapsamında herhangi bir kategorisi bulunmamaktadır, bu nedenle tanısal kriterleri karşılayan tüm bireyler birer otistik spektruma düşecektir. Araştırma, Yaygın Gelişimsel Bozukluk  kapsamındaki kategorilerin güvenilir şekilde ayırt edilemediğini gösterdiği için yapıldı. Bu, otistik bozukluk, Asperger bozukluğu ve PDD-NOS kategorilerinin artık kullanılmayacağı anlamına gelir-bunun yerine Otizm Spektrum Bozukluğu ( OSB) tanısı kullanılacaktır.
how-kids-benefit-from-play