Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır. 

Yasal Dayanak 

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK, Madde 4 – f), Özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim plânı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.
BEP’in Amacı
Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.
 
BEP Nedir ?
 • Bir özel eğitim programı,  bireye özeldir .
 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir,  kapsamlıdır .
 • Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan ve uygulanan bir program, uygulanabilirdir.
 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır, pragmatiktir.
 • Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır, işbirliğine dayanır.
 • Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır, esnektir.
  
Okullarda BEP Hazırlama Aşamaları
Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.
 • Okul müdürü ve görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında BEP Geliştirme Birimi kurulur.
 • BEP Birimi sene başında yapılan kurul toplantısında belirlenir.
 • BEP’i BEP Geliştirme Birimi hazırlar.
 • Öğrencinin eğitsel performansı belirlenir.
 • Destek hizmetler ve eğitim ortamları belirlenir.
 • Uzun Dönem Amaçlar ve Kısa Dönem Amaçlar belirlenir.
 • Bu amaçlar doğrultusunda değerlendirme yapılır.
BEP’in Yararları
 • Çocuğun yapabilecekleri betimler.
 • Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunar.
 • Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirler.
 • Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olur.
 • Çocuğun öğrenmesi izlenir.
 • Çocuğun ilerlemelerini  kayda alınır.
 • Çocuğun ailesi  ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur.
 • Çocuğun bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderilebileceğine yol gösterir.
 • Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar.
 • Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar.
Etkili BEP İçin Öneriler
 • Çocuğa odaklanın.
 • Karar verme sürecini paylaşın.
 • Sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyin.
 • Tüm üyeler için rahat, çekici ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlayın.
 • Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer verin.
 • Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu yaklaşımlarda bulunun.
 • Bireyi ve aileyi sürece katın.
 • BEP yazarken, BEP’in uygulanmasında görev alacakların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin.
 • BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil, kısa ve öz ifadeler kullanın.
 • Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun.
 • Tüm toplantılarda kayıt (yazılı kayıt, teyp kaydı vb.) tutun.
 • BEP’in bir ekip işi olduğunu unutmayın.
 • Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiniz bir BEP dosyası oluşturun.