ERGOTERAPİ
Ergoterapi, bireylerde maksimum bağımsızlığı amaçlayan, kişiye özel uygulamalarda bulunan, tüm yaş gruplarıyla ilgili çalışmalar yürüten daldır. Maksimum fonksiyonel bağımsızlığı kazandırma yönünde yaşa uygun kişisel bakım görevleri ve sosyal beceri kabiliyetinin artırılmasıyla bireylerin günlük yaşama adapte olmalarını sağlamaktadır.
Amaç gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan çocuk ve gençlerin günlük yaşam kalitesini arttırmak ve bağımsız en yüksek potansiyele ulaşmasını sağlamaktır.
Çocukların günlük yaşamda yaşadığı bütün problemlerin giderilmesinde ergoterapi alanından yararlanılmaktadır.
DUYU BÜTÜNLEME
Görme, işitme, koku, tat ve dokunma gibi dış dünya ile iletişim içinde olmamızı sağlayan duyularımızın dışında; vücudun pozisyonunu (propriosepsiyon), hareketini (kinestezi) ve graviteye karşı pozisyonunu( vestibuler) kontrol eden bir de iç duyular vardır. Bu duyuların birinde veya bir kaçında farklılaşma bireyin çevre ile uyumunu azaltmaktadır.
Duyusal işlemleme bozukluğu, duyusal modülasyon bozukluğu, aşırı veya yetersiz duyusal cevap, duyu arayışı, duyuları ayırt etme bozukluğu ve duyu temelli motor bozukluklar görülmesine yol açmaktadır.
Ergoterapi ve duyu bütünlemenin kullanıldığı hastalık grupları otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozuklukları, serebral palsi, down sendromu, gelişimsel gecikme yaşayan çocuklar, zihinsel engeller, psikososyal bozukluk durumları, kaba ve ince motor beceri fonksiyon bozuklukları ve her türlü duyusal bozukluğu olan bireylerde kullanılmaktadır.
TEKNOLOJİ
Son yıllarda teknolojide kaydedilen ilerlemeler, fonksiyonun ve hareketin geliştirilmesinde ve çocuğun potansiyelini en üst seviyeye taşıma noktasında önemli bir yere sahiptir.
Teknoloji ve fizyoterapi birlikteliği ile çocukların denge ve koordinasyon becerisi, duyu eğitimi, kas kuvvet eğitimi, fonksiyonel aktivite eğitimi, aerobik kapasite ve sağlık durumu gelişmektedir.
GÜNLÜK YAŞAMDA ORTEZ, PROTEZ VE ADAPTİF CİHAZLARIN KULLANIMI
Ortez ve yardımcı cihazlar, doğumsal ve doğum sonrası kazanılmış bozukluklar çocukların rehabilitasyonunda önemli araçlardandır. Yardımcı araçlar, engelli bir çocuğun hayatında eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, rehabilitasyona erişim, egzersiz, rekreasyon fırsatları ve çalışma hayatına adım atmaya hazırlık gibi konulara da etki etmektedir. Yardımcı araçların kullanımıyla çocuğun bağımsızlığının artırılması, duruş ve imaj algısının, kendine güvenin ve topluma katılımının artırılması hedeflenmektedir.