Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında, gelişim sürecinde oluşan çeşitli nedenlere bağlı olarak; bilişsel, dil, hareket, fizik, sosyal ve duygusal gelişimlerinde ölçme araçlarıyla ölçülebilen düzeyde yetersizlik, yavaşlama, gerileme veya ileride olma sonucunda yaşıtlarına göre farklı özellikler gösteren ve normal eğitim programlarından yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı halde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireylerdir. (Baykoç Dönmez, 2009)
Özel gereksinimli bireyler, genellikle şu gruplarda toplanmaktadır:
Özel Öğrenme Güçlüğü – Dil ve Konuşma Güçlüğü – Otizm spektrum Bozukluğu – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) – Bedensel Yetersizlik – Süreğen Hastalık ve Ortopedik Yetersizlik – İşitme Yetersizliği – Görme Yetersizliği – Zihinsel Yetersizlik – Üstün ve Özel Yetenek