Özel eğitim; farklı özellik ve gereksinimlere sahip olan bireylerin; toplum içinde bağımsız yaşamalarına ve kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel ve yaşam becerilerini geliştirmelerini, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, iş-meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını hedefleyen bir eğitim alanıdır.
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak misyonumuz, bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz uzman kadro ve çağdaş donanım birikimiyle hizmet vermek ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerimizi hayata hazırlamak, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi sorumluluklarını taşıyabilen insanlar olarak yaşam kalitelerini artırma çabasıdır.