Kekemelik ve Diğer Akıcılık Sorunları (Takipemi)
Artikülasyon (Sesletim) ve Fonolojik (Sesbilgisel) Bozukluklar
Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)
Motor Konuşma Bozuklukları (Dizartri, Apraksi vb.)
Yapısal Bozukluklara Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları (Yarık Damak, Dudak vb.)
Yutma Bozuklukları
Ses Bozuklukları